COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1046
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็กซเพิร์ท ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ลีดเดอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/02/2559
วันที่เริ่มใช้ 08/02/2562
วันที่หมดอายุ 07/02/2563
ที่อยู่ 179/138 อาคารชุดศุภาลัย เพลส ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 39
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-259-9446-7
โทรสาร 02-258-4428
E-Mail expert014@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 23/01/2562