สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.123
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :16/05/2561
วันที่หมดอายุ :15/05/2562
ที่อยู่ :111/168 ถ.นครสวรรค์
:แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10100
โทรศัพท์ :02 281 1981 , 02 282 3995
โทรสาร :02 629 8936
E-Mail :pec_consultants@hotmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร