สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1051
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/02/2559
วันที่เริ่มใช้ 09/02/2562
วันที่หมดอายุ 08/02/2563
ที่อยู่ 184 ชั้นที่ 9 ถนนสุรวงศ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 02 234 9019
โทรสาร 02 234 9019
E-Mail verapol.pdd@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร