สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1050
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เพ็นทากอนวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/02/2559
วันที่เริ่มใช้ 08/02/2562
วันที่หมดอายุ 07/02/2563
ที่อยู่ 208/110 หมู่ที่ 6 ถ.พัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-722-3211-4
โทรสาร 02-722-3215
E-Mail pte208@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร