สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1055
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/02/2559
วันที่เริ่มใช้ 17/04/2562
วันที่หมดอายุ 16/04/2563
ที่อยู่ 3656/35-36 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-367-3470
โทรสาร 02-367-3482
E-Mail service@uniwave.co.th
Website www.uniwave.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร