สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1054
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ชัชว์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/02/2559
วันที่เริ่มใช้ 17/02/2562
วันที่หมดอายุ 16/02/2563
ที่อยู่ 89/160 หมู่ 6
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0932825896,0932919691
โทรสาร
E-Mail chat.3c@gmail.com
Website www.chatconsult3c.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร