สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1045
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีทีเอส ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 02/02/2559
วันที่เริ่มใช้ 02/02/2562
วันที่หมดอายุ 01/02/2563
ที่อยู่ 26/427 หมู่ที่ 10
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12150
โทรศัพท์ 02-533-0314
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 8129
E-Mail info@ttsss.co.th
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร