สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.122
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อุทัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/10/2561
วันที่หมดอายุ :08/10/2562
ที่อยู่ :69/1 ซ.สุขุมวิท 93 (พึ่งมี 11) ถ.สุขุมวิท
:แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2332-8100-3
โทรสาร :0-2332-8330
E-Mail :ucc1990@gmail.com, ucc@uthaiconsultant.co.th
Website : www.uthaiconsultant.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร