สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1034
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/01/2559
วันที่เริ่มใช้ 18/02/2562
วันที่หมดอายุ 17/02/2563
ที่อยู่ 226 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02 279 9389
โทรสาร -
E-Mail Treamworksconsultant@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร