สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1044
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นโซล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 20/01/2559
วันที่เริ่มใช้ 20/01/2562
วันที่หมดอายุ 19/01/2563
ที่อยู่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 7 ถนนคลองลำเจียก
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-943-9633-5
โทรสาร 02-943-9636
E-Mail ensol@ensol.co.th
Website www.ensol.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 28/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร