สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.121
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เน็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :10/06/2552
วันที่หมดอายุ :09/06/2553
ที่อยู่ :29/428 เมืองทองธานี ซอย 11 ถ.แจ้งวัฒนะ
:ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2984-0002
โทรสาร :0-2984-0002
E-Mail :c_sombutsiri@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/07/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร