สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1033
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อธิธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/01/2559
วันที่เริ่มใช้ 11/01/2562
วันที่หมดอายุ 10/01/2563
ที่อยู่ 99/5102 หมู่ที่ 2
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 092 284 9640
โทรสาร -
E-Mail Atitara2014@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร