สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1031
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นไววิศวกรรม
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 26/12/2558
วันที่เริ่มใช้ 26/12/2561
วันที่หมดอายุ 25/12/2562
ที่อยู่ 77/303 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110
โทรศัพท์ 02 191 7402
โทรสาร 02-191-7402
E-Mail muangman_th@yahoo.co.th
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร