สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1053
ชื่อนิติบุคคล บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/02/2559
วันที่เริ่มใช้ 15/02/2562
วันที่หมดอายุ 14/02/2563
ที่อยู่ 24 ซอยโชคชัย 4 ซอย 38 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 081-297-4848
โทรสาร 02-9357328
E-Mail w@4we.in
Website 4wengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร