สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.120
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แมเนจเม้นท์ 103 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :10/06/2561
วันที่หมดอายุ :09/06/2562
ที่อยู่ :219/53-54 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถ.อโศก (สุขุมวิท 21)
:แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2260-0160-5 ต่อ 205
โทรสาร :0-2664-1555
E-Mail :m103@m103.com
Website : www.m103.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :39
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร