สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.120
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แมเนจเม้นท์ 103 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ 10/06/2561
วันที่หมดอายุ 09/06/2562
ที่อยู่ 219/53-54 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถ.อโศก (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2260-0160-5 ต่อ 205
โทรสาร 0-2664-1555
E-Mail m103@m103.com
Website www.m103.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 39
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร