สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.12
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :9 ซ.รามคำแหง 125
:แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2735-1991-2 ต่อ 110
โทรสาร :0-2735-1992 ต่อ 116
E-Mail :tecl.thailand@gmail.com
Website : www.tec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :19
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร