สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.12
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 9 ซ.รามคำแหง 125
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 0-2735-1991-2 ต่อ 110
โทรสาร 0-2735-1992 ต่อ 116
E-Mail tec1.thailand@gmail.com
Website www.tec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 27
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร