สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.119
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาไทย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/06/2561
วันที่หมดอายุ :08/06/2562
ที่อยู่ :575 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 แยก 7 ถ.สุขุมวิท 101/1
:แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2397-2164-6
โทรสาร :0-2397-2172
E-Mail :suwitoftpec@gmail.com
Website : www.tpec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร