สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.118
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พาราเม้าท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :10/06/2557
วันที่หมดอายุ :09/06/2558
ที่อยู่ :60/15 ซ.อโศกมนตรี ถ.สุขุมวิท 21
:แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2442-6081,08-9686-1634
โทรสาร :0-2422-6749
E-Mail :chavan_n@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/06/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร