สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.999
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอมเพอร์แซนด์ เอซ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/09/2558
วันที่เริ่มใช้ 14/09/2558
วันที่หมดอายุ 13/09/2559
ที่อยู่ 239/75 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2186-3437
โทรสาร
E-Mail ampersand.ace@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/07/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร