สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.991
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/08/2558
วันที่เริ่มใช้ 10/08/2561
วันที่หมดอายุ 09/08/2562
ที่อยู่ 1574/32 หมู่ 6 ซอยนารายณ์ลักษณ์ 3 ถนนเทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 02-3852756
โทรสาร
E-Mail morbaan@gmail.com
Website www.morbaan.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/08/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร