สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1000
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/09/2558
วันที่เริ่มใช้ 16/09/2561
วันที่หมดอายุ 15/09/2562
ที่อยู่ 11 ซ.นาคนิวาส 20 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2514-3113
โทรสาร 0-2514-3553
E-Mail prosper@prosperengineering.co.th
Website www.prosperengineering.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 39
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/08/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร