สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.117
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท กรีนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :10/06/2559
วันที่หมดอายุ :09/06/2560
ที่อยู่ :6 ซ.สามัคคี 11
:ต.ท่าทราย อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2588-1032,08-1909-2319
โทรสาร :0-2588-1032
E-Mail :ssorchom@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/06/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร