สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.996
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีนิธ พลัส เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/08/2558
วันที่เริ่มใช้ 14/08/2561
วันที่หมดอายุ 13/08/2562
ที่อยู่ 45 ซอยประชาราษฎร์ 3
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2968-4461-3
โทรสาร 0-2968-4464
E-Mail Zenithplustechnology@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 0
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 15/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร