สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.993
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/08/2558
วันที่เริ่มใช้ 13/08/2562
วันที่หมดอายุ 12/08/2563
ที่อยู่ 87 ซอยอินทามระ 44
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 026919533-4
โทรสาร 026919535
E-Mail econccmail@gmail.com
Website www.energy-conservationtech.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร