สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.116
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :10/06/2561
วันที่หมดอายุ :09/06/2562
ที่อยู่ :3 ซ.โชคชัย 4 ซ.78 แยก 9 ถ.โชคชัย 4
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2942-3570,0-2942-3571
โทรสาร :0-2942-3562,08-9788-6482
E-Mail :pvs95consultants@yahoo.com,consult@pvs95.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :17
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร