สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.981
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เพื่อการบริหารโครงการ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 22/05/2558
วันที่เริ่มใช้ 22/05/2562
วันที่หมดอายุ 21/05/2563
ที่อยู่ 5/156 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-196-2147-9
โทรสาร 02-196-2147-9 ต่อ 203
E-Mail ch.krittaya@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร