สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.980
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ชาร์ป โซล่าร์โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/05/2558
วันที่เริ่มใช้ 18/05/2562
วันที่หมดอายุ 17/05/2563
ที่อยู่ 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 15 ถ.พระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 028558800
โทรสาร 022357299
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 12
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 10/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร