สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.982
ชื่อนิติบุคคล บริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 25/05/2558
วันที่เริ่มใช้ 25/05/2562
วันที่หมดอายุ 24/05/2563
ที่อยู่ 16,18 ซอยจันทน์ 43 (ฝั่งขวา) ถนนจันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 02-6748601-2
โทรสาร 02-6747277
E-Mail info.504lk@gmail.com
Website www.504lkconstruction.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 27/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร