สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.972
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สแควร์เทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/05/2558
วันที่เริ่มใช้ 11/05/2561
วันที่หมดอายุ 10/05/2562
ที่อยู่ 2/1 ซอยกรุงเทพนนท์ 6 ถนนกรุงเทพ-นนท์
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 029651921-2
โทรสาร 029651920
E-Mail squaretechbkk@gmail.com
Website sqtranbuild@gmail.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร