สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.114
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ศิริดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :30/09/2560
วันที่หมดอายุ :29/09/2561
ที่อยู่ :410/135-136 ซ.รัชดาภิเษก 22 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2541-4106-10,08-7512-5155
โทรสาร :0-2541-4204
E-Mail :contact@sirida.com
Website : www.sirida.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร