สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1169
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 31/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 31/01/2562
วันที่หมดอายุ 30/01/2563
ที่อยู่ 719 ถ.บรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ 0-2612-3700
โทรสาร 0-2612-3701
E-Mail info@infraplus.co.th
Website www.infraplus.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร