สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.113
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2560
วันที่หมดอายุ :09/09/2561
ที่อยู่ :76 ซ.ลาดพร้าว 96 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2931-8872-3
โทรสาร :0-2931-8874
E-Mail :apai_future@yahoo.com
Website : www.futureengineering.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/08/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร