สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.113
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2561
วันที่หมดอายุ :09/09/2562
ที่อยู่ :1212 ซอยพระรามเก้า 66 ถนน พระรามเก้า
:แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :02-1829988
โทรสาร :02-1364729
E-Mail :apai_future@yahoo.com
Website : www.futureengineering.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :17
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร