สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.113
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ 10/09/2561
วันที่หมดอายุ 09/09/2562
ที่อยู่ 1212 ซอยพระรามเก้า 66 ถนน พระรามเก้า
แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-1829988
โทรสาร 02-1364729
E-Mail apai_future@yahoo.com
Website www.futureengineering.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 17
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร