สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.112
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีพีพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :13/05/2545
วันที่หมดอายุ :12/05/2546
ที่อยู่ :182-183 ซ.14 ถ.รามอินทรา หมู่ 5
:แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :02-971-6708
โทรสาร :02-943-9037
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร