สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.942
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2557
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2560
วันที่หมดอายุ :07/12/2561
ที่อยู่ :140/136 คลองจั่นเพลส อาคาร ซี ชั้นที่ 19 ถนนเสรีไทย
:แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :08-9789-6680
โทรสาร :-
E-Mail :stableinter2014@gmail.com
Website : www.stableinter.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร