สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.942
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/12/2557
วันที่เริ่มใช้ 08/12/2561
วันที่หมดอายุ 07/12/2562
ที่อยู่ 140/136 คลองจั่นเพลส อาคาร ซี ชั้นที่ 19 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 08-9789-6680
โทรสาร -
E-Mail stableinter2014@gmail.com
Website www.stableinter.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร