สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.941
ชื่อนิติบุคคล บริษัท 99 พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/12/2557
วันที่เริ่มใช้ 08/12/2561
วันที่หมดอายุ 07/12/2562
ที่อยู่ 144 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 025302586
โทรสาร 025302587
E-Mail kanyarat.s@99plus.co.th
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร