สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.941
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท 99 พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2557
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2560
วันที่หมดอายุ :07/12/2561
ที่อยู่ :144 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :025302586
โทรสาร :025302587
E-Mail :kanyarat.s@99plus.co.th
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร