สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.940
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2557
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2560
วันที่หมดอายุ :07/12/2561
ที่อยู่ :469 ซ.ประวิทย์และเพื่อน ถ.ประชาชื่น
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :02-589-9955
โทรสาร :02-591-7022
E-Mail :chauwanij@amrasia.com
Website : www.amrasia.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร