สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.940
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/12/2557
วันที่เริ่มใช้ 08/12/2561
วันที่หมดอายุ 07/12/2562
ที่อยู่ 469 ซ.ประวิทย์และเพื่อน ถ.ประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-589-9955
โทรสาร 02-591-7022
E-Mail chauwanij@amrasia.com
Website www.amrasia.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 10
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร