สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.939
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็มอีเอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2557
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2560
วันที่หมดอายุ :07/12/2561
ที่อยู่ :9/114 หมู่บ้านนลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :020058986
โทรสาร :020058986
E-Mail :mea2558@gmail.com
Website : www.meacon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร