สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.111
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :13/05/2561
วันที่หมดอายุ :12/05/2562
ที่อยู่ :52/1 ซ.อารีย์ 2 ถ.พหลโยธิน 5
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2617-0333
โทรสาร :0-2617-1198
E-Mail :itp@interpac.co.th
Website : www.interpac.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :68
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร