สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.938
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อาร์เคเดีย(ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 04/12/2557
วันที่เริ่มใช้ 04/12/2561
วันที่หมดอายุ 03/12/2562
ที่อยู่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1707
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 02-108-1822-5
โทรสาร 02-108-1826
E-Mail info@acrcadia-engineering.com
Website www.acrcadia-engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 20
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร