สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.933
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อธีนา สยาม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/11/2557
วันที่เริ่มใช้ 18/11/2561
วันที่หมดอายุ 17/11/2562
ที่อยู่ 259/8 หมู่ที่ 5
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50180
โทรศัพท์ 053-891594
โทรสาร 053-891595
E-Mail malee@athenasiamltd.com
Website www.athenasiamltd.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร