สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.933
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อธีนา สยาม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :18/11/2557
วันที่เริ่มใช้ :18/11/2560
วันที่หมดอายุ :17/11/2561
ที่อยู่ :259/8 หมู่ที่ 5
:ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50180
โทรศัพท์ :053-891594
โทรสาร :053-891595
E-Mail :malee@athenasiamltd.com
Website : www.athenasiamltd.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร