สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.935
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นดีที.ไทย เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/11/2557
วันที่เริ่มใช้ 19/11/2561
วันที่หมดอายุ 18/11/2562
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 4
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10170
โทรศัพท์ 028740320
โทรสาร 028740320
E-Mail narin.nat@hotmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 11
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร