สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1366
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เมืองไฟฟ้า อีสเทิร์นซีบอร์ด วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 04/05/2561
วันที่เริ่มใช้ 04/05/2562
วันที่หมดอายุ 03/05/2563
ที่อยู่ 116/127 หมู่3
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20230
โทรศัพท์ 033002570
โทรสาร 033002571
E-Mail sk@somkiatsafety.in.th
Website www.somkiatsafety.in.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร