สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.931
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อาคารและวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/11/2557
วันที่เริ่มใช้ 10/11/2561
วันที่หมดอายุ 09/11/2562
ที่อยู่ 67/311 หมู่ 5
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 0-2960-7493, 099280360
โทรสาร 0-2960-7493
E-Mail info@buieng.com
Website www.buieng.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร