สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.110
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :13/05/2552
วันที่หมดอายุ :12/05/2553
ที่อยู่ :202/12 ซ.ประวิทย์และเพื่อน 8 ถ.ประชาชื่น
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2591-5130
โทรสาร :0-2580-5449
E-Mail :pal_cons@yahoo.co.th
Website : www.palcon.org
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/04/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร