สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.11
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :21/08/2561
วันที่หมดอายุ :20/08/2562
ที่อยู่ :125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถ.คลองลำเจียก
:แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2943-9600-10
โทรสาร :0-2943-9611
E-Mail :panya@panyaconsult.co.th
Website : www.panyaconsult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :40
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร