สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.11
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 21/08/2561
วันที่หมดอายุ 20/08/2562
ที่อยู่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถ.คลองลำเจียก
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2943-9600-10
โทรสาร 0-2943-9611
E-Mail panya@panyaconsult.co.th
Website www.panyaconsult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 32
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร