สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.925
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/10/2557
วันที่เริ่มใช้ 13/10/2561
วันที่หมดอายุ 12/10/2562
ที่อยู่ 121/82 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-6412103
โทรสาร 02-6422919
E-Mail tbs@vpc.co.th
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 10/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร