สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.924
ชื่อนิติบุคคล บริษัท คอนสตรัคชั่น พลัส เมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/10/2557
วันที่เริ่มใช้ 13/10/2561
วันที่หมดอายุ 12/10/2562
ที่อยู่ 43 ซอยบรมราชชนนี 60 ถนนบรมราชชนนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10170
โทรศัพท์ 0-2884-1995
โทรสาร 0-2884-1996
E-Mail cpm.constructionpius@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 30/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร