สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.937
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ชุมพร เอเชีย เครื่องปรับอากาศ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 22/11/2557
วันที่เริ่มใช้ 22/11/2561
วันที่หมดอายุ 21/11/2562
ที่อยู่ 49/12 หมู่ 5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86110
โทรศัพท์ 086-832-5586
โทรสาร 077-510-248
E-Mail chainarong_oum@hotmail.com
Website www.chumphon-air.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร