สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.937
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ชุมพร เอเชีย เครื่องปรับอากาศ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :22/11/2557
วันที่เริ่มใช้ :22/11/2560
วันที่หมดอายุ :21/11/2561
ที่อยู่ :49/12 หมู่ 5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
:
จังหวัด :ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :86110
โทรศัพท์ :086-832-5586
โทรสาร :077-510-248
E-Mail :chainarong_oum@hotmail.com
Website : www.chumphon-air.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร