สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.919
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2557
วันที่เริ่มใช้ 08/09/2561
วันที่หมดอายุ 07/09/2562
ที่อยู่ 7/316 ซอยเอกอำไพ ถนนบางนา-ตราด กม.7 หมู่ที่ 14
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์ 023161325
โทรสาร 023161326
E-Mail contact@propertist
Website www.propertist.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร