สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.109
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ 08/09/2561
วันที่หมดอายุ 07/09/2562
ที่อยู่ 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ (66)-02-318-7235
โทรสาร (66) 02-318-7236
E-Mail chotichinda@chotichinda.com
Website www.chotichinda.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 35
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร