สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.109
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2561
วันที่หมดอายุ :07/09/2562
ที่อยู่ :1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :(66)-02-318-7235
โทรสาร :(66) 02-318-7236
E-Mail :chotichinda@chotichinda.com
Website : www.chotichinda.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :35
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร